YTN life

  • YTN life 유튜브
  • YTN life 네이버TV
  • YTN life 인스타그램

방송정보 안내

비즈 코리아 56회 (2020년 11월 13일 방송) 출연기업 연락처
YTN life
날짜2020-11-23 11:02
조회240

1) ()풍천엔지니어링 / 냉각탑 전문기업

홈페이지 : http://pctower.co.kr/

TEL : 02-2672-0990 

 

2) ()엘에스디테크 / 네트워크 서버

홈페이지 : http://www.monstertech.co.kr/

TEL : 1599-7230


3) 월드비텍 /살균소독 방역게이트

홈페이지 : http://www.worldbestech.com/

TEL : 02-855-8700

 

4) ()슈넥스 / 회전신발

홈페이지 : https://blog.naver.com/potw0051/222097338410

TEL : 1899-7849

위로가기 버튼